அகம் புறம் – விமர்சனங்கள்

வணக்கம் தோழமைகளே! இந்த பகுதியில் கடந்த வருடம் மார்ச் டு ஜூலை 2021 எழுதிய என் கதையான அகம் புறம் நாவலுக்கு கிடைத்த விமர்சனங்களை கம்பைல் செய்திருக்கிறேன்.

Read more
error: Content is protected !! ©All Rights Reserved