சில முக்கிய தகவல்களின் தொகுப்பு – பார்ட் 1

2014 ஆம் ஆண்டு உச்ச நீதி மன்ற தீர்ப்பு மற்றும் பாலின மாற்றம் குறித்த சில தகவல்கள் இணையத்தளத்தில் இருந்து…

https://en.wikipedia.org/wiki/National_Legal_Services_Authority_v._Union_of_India

Rights of Transgender Persons Bill, 2014

Nalsa_summary from Orinam website

மேலும் பல தகவல்கள் ஓரினம் தளத்தில் இருந்து

Rights of Transgender Persons Bill 2014 from orinam website

பாலினம் மாற்றம் குறித்த தகவல்கள் -1 

பாலினம் மாற்றம் குறித்த தகவல்கள் -2

பாலினம் மாற்றம் குறித்த தகவல்கள் -3

பாலினம் மாற்றம் குறித்த தகவல்கள் -4

National portal for Transgender persons (Govt of India)

2014 – Judgement recognizing Transgender as the third gender

2014 – Judgement recognizing Transgender as the third gender – BBC

இதர இணையதள லிங்க்ஸ்

Publication of The Transgender Persons (Protection of Rights) draft Rules, 2020 

The ‘Third Gender’ and transforming the workplace in India

 

 

One thought on “சில முக்கிய தகவல்களின் தொகுப்பு – பார்ட் 1

Leave a Reply

error: Content is protected !! ©All Rights Reserved